Sida  1

Presentationsfilmen

för Garreau så som det

har varit

Garreau är en plats där skrönor föds. Många är historierna som vill bli berättade,  allt eftersom de blir nedtecknade lägger vi upp dem under den här rubriken.

 

Finns det spöken på Garreau? Läs om etthundratreåriga Madame Patachon som hälsade på samma natt hon dog.

Och om de tre damerna som följde med till Garreau från ett annat slott.

Läs mer om spökena på garreau i denna PDF

 

Att förverkliga en vision. Läs historien om hur det gamla övergivna huset som inte ens var till salu blev upptäckt och omhändertaget.

Läs om Garreaus historia i denna PDF

 

 

 

 

 

Garreaus Historia